خدمات

طراحی و مشاوره

 
 

راه‌کارهای سفارشی

 
 

خدمات پس از فروش

 
 

جانمایی اجزای فروشگاه

 
 

 

امروزه مشتریان یک تجربه لذت بخش را می خواهند. بنابراین طراحی فروشگاه به گونه ای صورت می گیرد که نمایش مارک ها و محصولات به خوبی صورت گرفته در عین حال تجربه ای به یاد ماندنی در ذهن مشتری باقی می ماند.

  • تعریف و مفهوم سازی: تیم shop fitting ما فضای فروشگاه ، نحوه چیدمان محصولات و خدماتی که قرار است ارائه شود را طراحی و مهندسی می کند.
  • طراحی و مهندسی: این تیم عوامل زیست محیطی و محیط اطراف فروشگاه شما بر اساس عوامل مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف این است که در عین بهبود تمام معیارهای عملکرد به فروشگاه شما یک نقطه مشخص از تفاوت و یک مزیت رقابتی متمایز بدهد.
  • مدیریت همه جانبه پروژه : تیم shop fitting تمام مراحل و وظایف پروژه شما را از طریق تیم های جهانی و محلی متخصص و چند رشته ای مدیریت می کنند.
 
Buy now
فارسی