طراحی هایپرمارکت

طراحی هایپرمارکت

فروشگاه های هایپرمارکت چه ویژگی هایی دارد؟ هایپرمارکت های از جمله فروشگاه های نوظهوری به حساب می آیند که با ایجاد تجربه جدیدی از خرید ...

ادامه مطلب

طراحی هایپرمارکت

اصول چیدمان فروشگاهی

یکی از مهمترین مواردی که در اولین مراحل و گام های راه اندازی یک فروشگاه باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به اصول چیدمان و طراحی داخلی یک ...

ادامه مطلب

طراحی و تجهیز فروشگاه

طراحی و اجرا تجهیزات فروشگاه

تجهیز یک فروشگاه از گام های اولیه راه اندازی آن به حساب می آید و از آنجا که بعد از افتتاح و بهره برداری از آن، مواردی همچون تغییر در طر...

ادامه مطلب

تجهیزات فروشگاه افق کوروش

تجهیزات فروشگاهی افق کوروش

در مقالات قبل با تجهیزات مورد نیاز یک فروشگاه و خرید لوازم و تجهیزات فروشگاهی آشنا شدیم. فروشگاه های زنجیره ای همچون افق کوروش از جمله ...

ادامه مطلب

خدمات پس از فروش تجهیزات فروشگاهی

خدمات پس از فروش تجهیزات فروشگاهی

در مقالات قبلی به اهمیت و نقش تجهیزات فروشگاهی در سودآوری فروشگاه و بالاتر رفتن سود اشاره کردیم. تجهیزات گسترده ای در هر فروشگاه بزرگ م...

ادامه مطلب

استند فروشگاهی

استند فروشگاهی

معرفی استند فروشگاهی درمقاله شلف و سرلاین فروشگاهی به اهمیت و کاربرد این گروه از تجهیزات فروشگاهی پرداخته شد. همچنین در مقالات معرفی ش...

ادامه مطلب

دکوراسیون فروشگاهی

تجهیزات دکوراسیون فروشگاهی

تجهیزات فروشگاهی در مقاله خرید لوازم و تجهیزات فروشگاهی به اهمیت انتخاب درست این تجهیزات اشاره شد. تجهیزات دکوراسیون فروشگاهی به دلیل ...

ادامه مطلب

تولیدکنندگان تجهیزات فروشگاهی

تولیدکنندگان تجهیزات فروشگاهی

خرید تجهیزات فروشگاهی در مقالات قبلی به اهمیت و نقش تجهیزات فروشگاهی در سودآوری فروشگاه و بالاتر رفتن سود اشاره کردیم. تجهیزات گسترده ...

ادامه مطلب

قفسه فروشگاهی

خرید لوازم و تجهیزات فروشگاهی

معرفی لوازم و تجهیزات فروشگاهی تجهیزات دکوراسیون فروشگاهی از جمله موارد لاینفک فروشگاه ها هستند و بدون استفاده از این تجهیزات راه اندا...

ادامه مطلب

فریزر فروشگاهی

فریزر فروشگاهی

یخچال و فریزر فروشگاهی چنانکه در مقاله معرفی انواع یخچال و فریزر فروشگاهی ذکر شد، این تجهیزات از جمله پکاربردترین و ضروری ترین تجهیزات...

ادامه مطلب