رئیس برنامه ریزی تولید

تهران (دفتر مرکزی), شکوهیه قم, شمس آباد (کارخانه)
ارسال شده در 12 ماه قبل

– هدایت و جهت دهی به کلیه فعالیتهای تولید به منظور تحقق اهداف سازمان و نظارت بر کار کارشناسان برنامه ریزی.
– نظارت و هماهنگی به واحدهای تولید جهت دستیابی به برنامه تولید.
– نظارت و پیگیری گزارش های روزانه تولید و پیگیری عدم تطابق
– هدایت پرسنل و نیروهای تابعه در جهت تحقق اهداف سازمانی در این واحد.
– نهایی سازی و صحه گذاری برآورد منابع زمانی، نیروی انسانی، زمان. موارد مورد نیاز برای تولید محصولات.

ویژگی های شغل

تسهیلات و مزایابیمه - ایاب ذهاب
روز و ساعت کاریشنبه تا چهارشنبه 07:30 تا 16:00 پنجشنبه 07:30 تا 11:30
سفرهای کاریخیر
سن25 تا 40
جنسیتتفاوتی ندارد
خدمت سربازیبرای آقایان الزامیست
تحصیلاتلیسانس صنایع
سابقه کاریحداقل 4 سال

درخواست به صورت آنلاین

یک آدرس ایمیل معتبر مورد نیاز است.
یک شماره تلفن معتبر مورد نیاز است.