بازدید جناب آقای دکتر فضلی مدیر عامل محترم گروه معظم صنعتی گلرنگ و هیئت همراه از مجموعه اسپات

به گزارش روابط عمومی اسپات، صبح روز سه شنبه مورخ 25 مهر ماه سال جاری، مدیر عامل محترم گروه معظم صنعتی گلرنگ "جناب آقای دکتر فضلی" به هم...

ادامه مطلب