اخبار و رویدادها

دوره آموزش فنون تصمیم گیری و حل مسأله

فنون مذاکره و تصمیم گیری

حل مسأله یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مباحثی است که سطوح مختلف مدیریت و حتی کارشناسان و سرپرستان بصورت روزانه با آن درگیر هستند. فرآیند حل مسأله عبارت است از گردآوری تمامی و یا چندین راه حل مختلف برای یک مسأله و بررسی هریک از این مسیرها به منظور یافتن بهترین روش. در واقع منظور از حل مسأله، یافتن جواب یا جوابهایی برای یک سؤال است.

در ادامه تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یکی از گزینه های موجود برای حل مسأله که در این میان لازم است تمامی جوانب ممکن برای یک تصمیم در نظر گرفته شود. در مواردی که تجربه و اطلاعات کافی وجود دارد، اخذ تصمیم با اطمینان صورت می پذیرد؛ ولی هنگامی که تجربه و اطلاعات کافی موجود ناچیز است، باید در اخذ تصمیم بسیار احتیاط شود. اطلاعات، اساس تصمیم گیری است؛ جریان اطلاعات همانند جریان خون، نقشی اساسی در حفظ حیات و سلامت یک واحد سازمانی دارد.

فنون تصمیم گیری و حل مسأله

امروزه تصمیم گیری به چالش و موضوعی پیچیده برای مدیران در سازمان ها و دانشجویان تبدیل شده است. تعدد شاخص های تصمیم گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی، ضرورت در نظر گرفتن همزمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم ها می افزاید.در فرآیند تصمیم گیری، با توجه به روابط متقابل متغیرها و شرایط و محدودیت‌های موجود یک مدل ایجاد و نهایتاً با یکی از طرق تصمیم گیری و حل مسأله به حل آن پرداخته می‌شود.تقویت مهارت تصمیم گیری می تواند کمک کند تا کنترل بیشتری روی زندگی، کارکنان و سازمان داشته باشیم و رضایت و اطمینان خاطر بیشتری در مورد تصمیمات‌مان. این امر نیازمند فراگیری دانش و مهارت تصمیم گیری است.
به همین منظور و برای افزایش توانمندی های مدیران اسپات دوره یکروزه آموزش فنون تصمیم گیری و حل مسألهبا تدریس دکتر مجید طباطبائی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اسپات در این دوره که در دفتر مرکزی اسپات برگزار گردید، انواع روش های شناسایی مسأله، شناسایی وضعیت موجود و وضعیت ایده آل، روش های حل مسأله و روش های تصمیم گیری و مدیریت تصمیم ارائه شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *